Home / ezTracker PRO & ezTracker Bike manual

ezTracker PRO & ezTracker Bike manual

                          ezTracker Pro – Manual      

Innehållsförteckning   

Innehållsförteckning                                                                                                                                                           2

Före användning                                                                                                                                                                        2

Spårning utan ezTracker Livespårning                                                                                                                                3

Installation av SIM-kort                                                                                                                                                           3

Konfiguration av ezTracker Pro – utan ezTracker Livespårning                                                                                 3

Spårning med ezTracker Livespårning                                                                                                                                5

Konfiguration av ezTracker Pro – med ezTracker Livespårning                                                                                 5

Få trackern att skicka location till servern varje halvtimme under rörelse                                                           5

Lägg till ezTracker Pro i ezTracker Livespårning                                                                                                              6

Avancerad funktionalitet                                                                                                                                                        7

Avlyssning                                                                                                                                                                            7

Deep-sleep                                                                                                                                                                                   7

Imei                                                                                                                                                                             8

Motion-sleep                                                                                                                                                                               8

Multi-query                                                                                                                                                                                  8

SMS och samtalsinställningar                                                                                                                                                8

Kommandolista                                                                                                                                                                           8

Felsökning                                                                                                                                                                                  11

Spårningen är ej noggrann nog / får inga positioner i Livespårning                                                                     11

Trackern dyker ej upp som online i ezTracker Livespårning                                                                                    11

Före användning   

Ta ut ezTracker Pro ur kartongen tillsammans med laddningskabeln.  

Stoppa in USB-kabeln i en USB-laddare, t.ex. en mobilladdare och för in laddaren i ett eluttag.  

Obs: Var noga med att vända USB-kabeln rätt så laddningsporten ej skadas.  

Om den röda LED-dioden på översidan lyser laddar nu ezTracker Pro.   

Låt trackern ladda i 12 timmar före användning.                                                                             

Spårning utan ezTracker Livespårning   

Om man väljer att spåra trackern utan ezTrackers Livespårningsplattform (login.eztracker.se) eller ezTracker LIVE appen, behövs ett SIM-kort utan PINkod för att komma igång med spårningen.
Vi rekommenderar Comviq Kontant då dessa kommer utan PIN-kod vanligtvis.

Denna form av spårning passar bra för ändamål där riktigt lång batteritid är viktigt, t.ex. som stöldskydd för båtar, maskiner och fordon.  

Trackern använder normalstora SIM-kort, så ni behöver inte bryta loss SIM-kortet för att göra det mindre.  

Installation av SIM-kort  

 1. Öppna gummiskyddet på sidan av ezTracker Pro och vänd SIM-kortet så att den klippta delen pekar åt höger och förs in först, med undersidan av trackern stående på bordet. Man kan behöva använda en nagel eller t.ex. kanten av kortet SIM-kortet kom i för att klicka in SIM-kortet korrekt. När kortet är korrekt isatt blinkar den gröna LEDdioden på ovansidan en gång, för att sedan lysa i 10 sekunder.  

Trackern är nu påslagen och redo för konfiguration.  

Konfiguration av ezTracker Pro – utan ezTracker Livespårning  

SMS-kommandon används för att konfigurera trackern, det är viktigt att dessa skrivs exakt som de står här i texten.   

Om man ej får svar på direkten från trackern är det viktigt att man inte försöker skicka kommandot igen på direkten, detta kan skapa en kommando-kö och göra trackern ickeresponsiv under en period.   

Vi rekommenderar att man väntar åtminstone 2-3 minuter före man skickar ett kommando igen om inget svar kommer från trackern.  

Först behöver man ta reda på vilken APN SIM-kortet använder sig av. Ni finner en lista nedanför med de vanligaste Svenska operatörers APN.  

ezTracker Simkort. 

 • Helvita ezTracker simkort: em
 • Tele2: 4g.tele2.se  

Andra operatörer

 • Comviq: 4g.tele2.se  
 • Haleboo: halebop.telia.se  
 • Telenor: internet.telenor.se  
 • Telia: online.telia.se   
 1. Skicka ett SMS med *apn*<SIM-kortets apn>*
  t.ex:
  *apn*4g.tele2.se*
  om SIM-kort från Tele2 eller Comviq används.  

Om allt stämmer skickar trackern inom någon minut svaret:   

“Apn is set to <SIM-kortets apn>. Username: null. Password: null.”   

2. Skicka ett SMS med det mobilnummer som skall vara administratör över trackern: 

*master*123456*landskod följt av ditt mobilnummer*
t.ex. 

*master*123456*00467012312312*   

3. Ställ in GPS Trackern på att alltid vara online om du vill kunna spåra när som helst. Det gör du genom att skicka följande SMS-kommando: *routetrack*99*  

Om man vill kunna spåra från olika nummer kan man skicka *multiquery*efter att man har skickat master-kommandot, stäng av funktionen och återgå till *master*-läget genom att skicka *multiqueryoff*.  

 • Lägg trackern utomhus eller i ett fönster så den har möjlighet att ta emot GPSsignaler.
 • Om positionen ej är korrekt behöver trackern ligga utomhus en stund till, detta är då den måste synka sin interna klocka med satelliterna för att kunna räkna ut korrekt latitud och longitud.  
 • Klart! Se kommando-listan på sista sidan för ytterliggare funktionalitet.     

För att få en GOOGLE kartlänk sms:ar du följande till din GPS Tracker: locatemap

Spårning med ezTracker Livespårning   

SMS-kommandon används för att konfigurera trackern, det är viktigt att dessa skrivs exakt som de står här i texten.   

Om man ej får svar på direkten från trackern är det viktigt att man inte försöker skicka kommandot igen på direkten, detta kan skapa en kommando-kö och göra trackern ickeresponsiv under en period.   

Vi rekommenderar att man väntar åtminstone 2-3 minuter före man skickar ett kommando igen om inget svar kommer från trackern.  

Om ni har köpt till abonnemanget ezTracker Livespårning behöver lite mer kommandon skickas till trackern före den är redo för livespårning via webbtjänsten.  

Konfiguration av ezTracker Pro – med ezTracker Livespårning  

 1. Skicka *apn*em* (m2m.tele2.com om du har våra äldre tele2 simkort) till det nummer som SIM-kortet har, detta står i mejlet med information som man får efter beställning av ezTracker Livespårning. Detta kommando ställer in korrekt APN för uppladdning av positionsdata via GPRS.  

Om allt stämmer skickar trackern inom någon minut svaret:   

“Apn is set to em. Username: null. Password: null.”   

2. Skicka ett SMS med det mobilnummer som skall vara administratör över trackern: 

*master*123456*landskod och mobilnummer*t.ex: *master*123456*00467012312312*   . 

3. Skicka följande kommando: *hostset*193.193.165.165:21186*

OM du inte får svar kan det bero på att simkortet inte har 4G täckning, då ska du istället skicka:

*setip*193*193*165*165*21186*   

Om allt stämmer skickar trackern inom någon minut svaret:   

”Notice: IP is set to 193.193.165.165,21186”   

 • Skicka *routetrack*99* för att påbörja uppladdning av positionsdata till servern. 99 betyder att data hämtas och laddas upp så länge den har batteri. Du kan även skicka *rsampling*60* och *rupload*60* för att säkerställa att den hämtar position hela tiden.
 • Om man endast vill ladda upp data i t.ex. 8 timmar kan man skicka *routetrack*8* istället.       
 •                  

Få trackern att skicka location till servern varje halvtimme under rörelse 

Utför detta steg om ni t.ex. vill spåra en värdetransport och vill ha så lång tid som möjligt och inte behöver spåra dygnet runt.  

Detta gör ni genom att skicka dessa 3 kommandos till din GPS Tracker: 

*routetrack*99*  

*rsampling*1800*  

*rupload*1800*  


Standard ska eztracker GPS Tracker vara på följande för livespårningen:

*routetrack*99*  

*rsampling*60*  

*rupload*60*  

Lägg till ezTracker Pro i ezTracker Livespårning  

 1. Logga in på ezTracker Livespårning, se mejlet med information för användarnamn/lösenord och länk till sidan.  
 • Klicka på Enheter (1), sedan Nytt (2).  
 • Nu öppnas en ruta där man behöver fylla i information om sin tracker för att tillåta åtkomst till servern.  

Obs: Endast exemplar på rutan, fyll ej i uppgifterna ovan.  

 • Namn: Vad trackern ska heta i ezTracker Livespårning, användbart om man har flera trackers och behöver skilja mellan dem enkelt.  
 • Enhetstyp: Skriv in ezTracker och klicka på “ezTracker PRO” som dyker upp i listan under textlådan.  
 • Unikt ID: Skriv sifferkoden som står på kartongen efter “IMEI:”, koden är 15 siffror lång. Var noga att skriva exakt rätt kod då trackern ej kan ansluta till servern om koden inte stämmer här.  
 • Telefonnummer: Kopiera och klistra det telefonnummer som står angivet i mejlet med kontouppgifter, i rutan till vänster. Den högra rutan lämnas tom.  

Om man vill ändra ikonen som syns på kartan när trackern spåras kan man gå till “Ikon” i menyn högst upp, klicka på ikonbibliotek för att välja mellan en mängd olika ikoner som underlättar om man har flera trackers.  

4. Klicka på OK, rutan stängs. Klicka nu på “Spårning” i menyn höst upp, klicka på checkrutan till vänster om er tracker i listan.  

Man kan hålla muspekaren över de två pelarna under ikonen med parabolantenn för att se hur många satelliter som är låsta, och när position senast detekterades.  

Avancerad funktionalitet   

Avlyssning  

Skicka kommandot *callin*                            för att aktivera trackerns inbyggda mikrofon, ring upp trackern för att lyssna på omgivningen runt trackern.  

Obs: Fungerar endast om man använder eget SIM-kort, ej ezTracker Livespårnings SIMkort.  

Deep-sleep  

Med Deep-sleep aktivt vaknar trackern endast upp efter angiven tid, den är sedan online i 12 minuter redo att ta emot kommandon. Då SMS sparas i master för utskick behöver man ej skicka kommandot exakt när trackern är vaken, utan dessa kan levereras ut i efterhand.  

Detta läge är idealt för långtidsövervakning och levererar absolut bäst batteritid, med nackdelen att trackern tar lång tid att svara.  

Skicka kommandot *sleep*<intervall i timmar>* för att aktivera Deep-sleep, intervaller mellan 1-99 timmar stöds. Om man t.ex. vill att trackern ska vakna var 3:e timme skickar man *sleep*3*  

Imei  

Skicka kommandot imei för att ta reda på trackerns IMEI-nummer. Detta kommando är användbart om man ej har kvar kartongen, och behöver lägga till ID/IMEI i ezTracker Livespårning.  

Motion-sleep  

Skicka kommandot *sleepv* för att aktivera läget där trackern först vaknar upp efter den detekterat rörelse, användbart vid spårning av t.ex. fordon.  

Skicka kommandot *sensitive*<1-5>* för att välja hur känslig rörelsedetektorn ska vara. 

Skicka t.ex. *sensitive*1* för att använda det känsligaste läget.  

Skicka kommandot *smsalert* för att få SMS så fort rörelse detekteras. Skicka *alertoff* för att stänga av läget.  

Multi-query  

Skicka kommandot *multiquery* för att låsa upp trackern för fler användare. Detta kommando kan endast skickas ifrån numret som är inställt som *master*. Stäng av läget med *multiqueryoff*.  

SMS och samtalsinställningar 

Med stötsensorn kommer det vara en Samtalslarm, alternativt SMS Larm. 

Aktivera/inaktivera SMS-larm & samtalslarm Sms kommando:   *smsalert* 

Inaktivera SMS kommando:  

*alertoff*  

Samtalslarm   

*callalert*  

Kommandolista   

Funktion   Kommando   Beskrivning   
Byt APN   *apn*din_apn*   Byter apn   
Multi-query   *multiquery*   Tillåter andra än master att styra trackern   
Stäng av Multi-query   *multiqueryoff*   Stänger av Multi-query   
Master nummer   *master*123456*telefonnummer  _inkl_+46*   Ställer in master-nummer, kan endast göras från master eller när multiquery är aktivt.   
SMS-spårning, karta   *locatemap*   Skickar länk till trackerns position via SMS   
Aktivering av livespårning   *routetrack*1-99*   Skriv t.ex. 3 för att aktivera livespårning i 3 timmar, 99 för att permanent aktivera livespårning.   
Byte av tidszon   *timezone*0-24*   Byter tidszon från GMT, t.ex. 2 för   GMT+2   
Stäng av tracking   *trackoff*   Stänger av alla tracking-funktioner, t.ex.    livespårning   
Deep Sleep   *sleep*1-99*   Trackern går in i deep sleep och vaknar    t.ex. var 6:e timme om 6 anges.   
Motion Sleep   *sleepv*   Trackern varknar endast vid detekterad rörelse   
Stäng av sleep   *sleepoff*   Stänger av sleep-läget   
Motion    Sleep-känslighet   *sensitive*1-5*   Ställer in känsligheten för rörelsesensorn, 1 är känsligast, 5 minst känslig   
Motion    SMS-notifikation   *smsalert*   Skickar en notifikation via SMS när rörelse detekteras.   
Stäng av motion- notifikation   *alertoff*   Stänger av SMS-notifikation   
Status   *status*   Skickar tracker-status   
Avlyssna genom att ringa  *callin*  Kan ringa GPS trackern och avlyssna 30 sekunder efter att den mottagit sms:et  
Avlyssna genom att gps trackern ringer upp master*callback*  GPS Trackern ringer master admin och man kan avlyssna  
Datainsamlings-intervall  *rsampling*1-999*  Välj en siffra mellan 1 till 999 sekunder där GPS Trackern samlar in platsinformation och data från GPS Trackern. Det är alltså sekunder som siffran representerar.  
Datauppladdningsintervall  *rupload*60-999*  Siffran står för sekunder, välj allt mellan 60 sekunder och 999 sekunder där GPS Trackern laddar upp data till servern, login.eztracker.se för att du ska se position. Desto färre sekunder, desto högre noggrannhet; men även mer strömförbrukning. Vi rekommenderar inte att ni använder uppladdning under 60 sekunder.   
      
Batteri-varning   *lowbat*telefonnummmer_inkl_+  46*   Skickar varning vid lågt batteri via   SMS   
Omstart   88888888   Startar om trackern   
Stäng av   *poweroff*   Stänger av trackern   

Felsökning   

Spårningen är ej noggrann nog / får inga positioner i Livespårning  

Om man upplever att spårningen tappar position kan man sänka antalet låsta satelliter som krävs för att acceptera en position under “Resedetektion”. Ändra 2 till 1 i rutan med texten “Min. satellitantal:”, ändra även GPS-hastighet till GPS-koordinater i rutan med texten 

“Rörelsedetektion”.  

Om spårningen ej är noggrann nog behöver man positionera om trackern, ställen utan för mycket metall samt andra saker som blockerar signaler är bäst.  

Trackern dyker ej upp som online i ezTracker Livespårning  

Skicka kommandot default för att återställa alla inställningar, alternativt kan man trycka på den blåa knappen 15 gånger i följd.  

Vänta 5 minuter och skicka om de kommandon på sida 6, var extra noga att ni skriver rätt.  

Dubbelkollla även att ID och telefonnummer är korrekt i enhetens inställningar på sidan för livespårning, klicka på pilen som pekar nedåt bredvid trackern i “Spårning”, sedan på skiftnyckeln för att öppna rutan med enhetsinställningarna.