Home / ezTracker OBD G2 Manual

ezTracker OBD G2 Manual

ezTracker OBD G2 – Manual          

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning                                                                                                                   2

Före användning                                                                                                                         3

Laddning i förväg                                                                                                               3

Direktmontering i fordon                                                                                                    3

Spårning utan ezTracker Livespårning                                                                                    4

Konfiguration av ezTracker OBD G2- utan ezTracker Livespårning                                4

Inställning av admin-nummer                                                                                            4

Spårning                                                                                                                            4

Spårning med ezTracker Livespårning                                                                                    5

Lägg till ezTracker OBD G2 i ezTracker Livespårning                                                     5

Kommandolista                                                                                                                           7

Felsökning                                                                                                                                   8

Spårningen är ej noggrann nog / får inga positioner i Livespårning                                8

Trackern dyker ej upp som online i ezTracker Livespårning                                            8

Före användning

Man kan antingen välja att ladda ezTracker OBD G2 i förväg om man har en USB-laddare med USB-micro sladd, eller montera trackern i fordonet först.

Att ladda i förväg kan vara användbart om man vill säkerställa att allt fungerar före montage i fordon, vi rekommenderar denna metod.

Laddning i förväg

Stoppa in USB-kabeln i en USB-laddare, t.ex. en mobilladdare och för in laddaren i ett eluttag. Sätt i SIM-kortet som skall användas i porten under gummiluckan, samt microUSB-kabel från t.ex. en mobilladdare.

Obs​: Var noga med att vända USB-kabeln rätt så laddningsporten ej skadas.

Låt trackern ladda i 12 timmar före användning.

Direktmontering i fordon

Sätt i trackern i fordonets OBD-port, denna port brukar sitta under ratten – se fordonets manual för mer information, eller sök online efter platsen för OBD-porten.

Installation av SIM-kort

Sätt i SIM-kortet enligt bilden ovan, använd en nagel eller något smalt för att klicka in kortet på plats. Trackern tar SIM-kort av micro-storleken.

Spårning utan ezTracker Livespårning

Om man väljer att spåra trackern utan ezTracker Livespårning behövs ett SIM-kort utan PIN-kod för att komma igång med spårningen. Vi rekommenderar Comviq Kontant då dessa kommer utan PIN-kod.

Denna form av spårning passar bra för ändamål där man endast då och då behöver kolla upp trackerns position.

Trackern använder normalstora SIM-kort, så ni behöver inte bryta loss SIM-kortet för att göra det mindre.

Konfiguration av ezTracker OBD G2- utan ezTracker Livespårning

SMS-kommandon används för att konfigurera trackern, det är viktigt att dessa skrivs exakt som de står här i texten. 

Om man ej får svar på direkten från trackern är det viktigt att man inte försöker skicka kommandot igen på direkten, detta kan skapa en kommando-kö och göra trackern icke-responsiv under en period. 

Vi rekommenderar att man väntar åtminstone 2-3 minuter före man skickar ett kommando igen om inget svar kommer från trackern.

Inställning av admin-nummer

För att låsa ezTracker OBD G2 till ett nummer kan man skicka kommandot 

admin123456 dittmobilnummer_med_0046_före​, t.ex. ​admin123456 00467012312312

Detta är ej nödvändigt, om man t.ex. skriver fel nummer behöver man återställa trackern.

Spårning

Skicka kommandot ​G123456​ för att spåra trackern, man får tillbaka ett SMS med en länk till en karta med trackerns position markerad.

Spårning med ezTracker Livespårning

SMS-kommandon används för att konfigurera trackern, det är viktigt att dessa skrivs exakt som de står här i texten. 

Om man ej får svar på direkten från trackern är det viktigt att man inte försöker skicka kommandot igen på direkten, detta kan skapa en kommando-kö och göra trackern icke-responsiv under en period. 

Vi rekommenderar att man väntar åtminstone 2-3 minuter före man skickar ett kommando igen om inget svar kommer från trackern.

Skicka följande sms kommandon till din GPS Tracker OBD G2.

​Ställ in trackerns APN

apn123456 em

Om du har våra vita simkort är apn ”em”.
Om du har våra tele2 simkort är apn ”m2m.tele2.com”.

  • Ställa in master / admin telefonnummer

admin123456 dittmobilnummer_med_0046_före​, t.ex. ​admin123456 00467012312312

  • Ställ in trackerns IP och port

adminip123456 193.193.165.165 21421

  • ​Sätt trackern I GPRS-läge

gprs123456

  • ​Påbörja uppladdning av positiondata

upload123456 30

Lägg till ezTracker OBD G2 i ezTracker Livespårning

1.​  Logga in på ezTracker Livespårning, se mejlet med information för användarnamn/lösenord och länk till sidan.

2.​  Klicka på ​Enheter​ (1), sedan ​Nytt ​(2).

3.​ Nu öppnas en ruta där man behöver fylla i information om sin tracker för att tillåta åtkomst till servern.

Obs: Endast exemplar på rutan, fyll ej i uppgifterna ovan.

  • Namn​: Vad trackern ska heta i ezTracker Livespårning, användbart om man har flera trackers och behöver skilja mellan dem enkelt.
  • Enhetstyp​: Skriv in ezTracker och klicka på “​ezTracker OBD G2​” som dyker upp i listan under textlådan.
  • Unikt ID​: Skriv sifferkoden som står på sidan av trackern efter “ID:”, koden är 10 siffror lång. Var noga att skriva exakt rätt kod då trackern ej kan ansluta till servern om koden inte stämmer här.
  • Telefonnummer​: Kopiera och klistra det telefonnummer som står angivet i mejlet med kontouppgifter, i rutan till vänster. Den högra rutan lämnas tom.

Om man vill ändra ikonen som syns på kartan när trackern spåras kan man gå till “Ikon” ​i menyn högst upp, klicka på ikonbibliotek för att välja mellan en mängd olika ikoner som underlättar om man har flera trackers.

4.​ Klicka på OK, rutan stängs. Klicka nu på “Spårning” i menyn höst upp, klicka på checkrutan till vänster om er tracker i listan.

Tips: Man kan hålla muspekaren över de två pelarna under ikonen med parabolantenn för att se hur många satelliter som är låsta, och när position senast detekterades.

Kommandolista

FunktionKommandoBeskrivning
Byt APNapn123456 din_apnByter apn
Admin nummeradmin123456 telefonnummer_inkl_+46Ställer in Admin-nummer, kan endast ändras från befintligt admin-nummer
Inaktivera adminnoadmin123456 telefonnummer_inkl_+46Inaktiverar admin-nummer
SMS-spårning, kartaG123456Skickar länk till trackerns position via SMS
Ändra uppladdningsfrekv ens (endast livespårning)upload123456 3030 står här för 30 sekunder och betyder att trackern laddar upp sin position var 30:e sekund. Vi rekommenderar inte lägre intervaller än 15 sekunder.
Aktivera GPRS (endast livespårning)gprs123456Påbörjar uppladdning av GPS-data till server
Inaktivera GPRS (endast livespårning)nogprs123456Inaktiverar uppladdning av GPS-data till server
Byte av tidszontimezone123456 +2Byter tidszon från GMT, t.ex. +2 för GMT+2
Stötdetektion/rörel sedetektionshock123456Trackern skickar SMS när stöt eller rörelse detekteras.
Sleep-lägesleep123456Aktiverar energibesparing
Inaktivera Sleepnosleep123456Inaktiverar energibesparing
Stötdetektion och sleepsleep123456 shockSleep-läge med rörelse/stötdetektionsvarning
Automatisk positionsrapportdw005 1200Rapporterar position 1 gång om dygnet kl 12:00.
StatusG123456#Skickar tracker-status
OmstartrstStartar om trackern
Återställning av inställningarbegin123456Nollställer alla inställningar

Felsökning

Spårningen är ej noggrann nog / får inga positioner i Livespårning

Om man upplever att spårningen tappar position kan man sänka antalet låsta satelliter som krävs för att acceptera en position under “Resedetektion”. Ändra 2 till 1 i rutan med texten “Min. satellitantal:”, ändra även GPS-hastighet till GPS-koordinater i rutan med texten “Rörelsedetektion”.

Om spårningen ej är noggrann nog behöver man positionera om trackern, ställen utan för mycket metall samt andra saker som blockerar signaler är bäst.

Trackern dyker ej upp som online i ezTracker Livespårning

Dubbelkollla att ID och telefonnummer är korrekt i enhetens inställningar på sidan för livespårning, klicka på pilen som pekar nedåt bredvid trackern i “Spårning”, sedan på skiftnyckeln för att öppna rutan med enhetsinställningarna.